மீனா கந்தசாமியின் மோசடிப்புத்தக விசாரணை

 மீனா கந்தசாமியின் The orders were to rape you என்கிற புத்தகம் மோசடியானதாக இருக்கலாம் என்பதற்கு நாங்கள் எழுப்புகிற கேள்விகள்
1. ஆங்கில நாட்டில் வசிக்கிற இவரின் இந்த ஆங்கிலப்புத்தகத்தை   ஏன் ஒரு சர்வதேச, ஆங்கிலப் பதிப்பகமும் வெளியிட முன்வரவில்லை? ஒரு இந்தியப்பதிப்பகமே இதனை வெளியிட்டுள்ளது.
விடை: சர்வதேசப் பதிப்பகங்கள் கடுமையான Fact checking என்கிற உண்மை உறுதிப்படுத்தும் பரிசோதனையின் பின்னரே இம்மாதிரியான Non Fiction புத்தகங்களை வெளியிட முன்வரும். நல்ல உதாரணம்  ஈழயுத்தம் முடிந்தபின் 2011ல் மோசடியான ஒஸ்றேலியப் பதிப்பகம் Allen&Unwin வெளியிட்ட Tamil Tigress என்கிற Fake Memoirs. இதனை முதலில் அம்பலப்படுத்தியது நட்சத்திரன் செவ்விந்தியன் என்கிற Arun Ambalavanar. தொடர்ந்து மதிப்புக்குரிய பல்கலைக்கழக அக்கடெமிக்குகளான  Dr. மைக்கல் ரொபேட்ஸ்Dr. முத்துகிருஷ்ணா சர்வானந்தன் ஆகியோரும் இந்த போலி தன்வரலாற்றை அம்பலப்படுத்தினார்கள்.  விளைவு எந்தவொரு ஐரோப்பிய, அமெரிக்க பதிப்பகங்களும் குறித்த போலி தன்வரலாற்று நூலை(Tamil Tigress) வெளியிட முன்வரவில்லை. போலி நூல்களை வெட்கமின்றி வெளியிடுகிற ஒரு இந்தியப் பதிப்பகம் மட்டுமே Tamil Tigressஐ இந்தியாவில் வெளியிட்டது. இந்த இடத்திலிருந்து நாம் மீனா கந்தசாமியின் மோசடிப்புத்தகத்தை அம்பலப்படுத்தும் விசாரணையை ஆரம்பிப்போம். பின்வருவது👇 Tamil Tigress என்கிற மோசடி தன்வரலாற்று நூலை அம்பலப்படுத்திய கட்டுரை. படியுங்கள். தொடர்ந்து கிளப் ஹவுசில் மோசடிகளைப்பற்றிய விசாரணைகளைச்செய்வோம்.

The author has written this book after extensive research no doubt, but unfortunately with stolen identities and stolen narratives.                        by Arun Ambalavanar                (நட்சத்திரன் செவ்விந்தியன்)                                                          

The memoir penned by Niromi de Soyza calls herself a Tamil Tigress published by Allen & Unwin in Australia seems to be a fake. A critical reading of the book establishes that the author is a foreigner to the subject the Tamil Tigers and the landscape (Jaffna peninsula and the adjacent the Wanni jungles)

The author writing under the pseudonym Niromi de Soyza does not reveal her true identity. She claims that she joined the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 1987 when she was barely 17 years of age and had been a Tamil tigress for nearly a year. Born in Kandy to a Jaffna Tamil Christian father and an upcountry Hindu Tamil mother she was supposedly sent to Jaffna when she was 9 years old to stay with her paternal grandmother and her mother and her little sister followed her a few months later. In 1988 she left the movement, continued her secondary education in an exclusive private high school in India and later moved to Sydney as a tertiary student, she further claims. The memoir is purportedly an account of her life from 1978 to her parting with the LTTE in 1988.

What however raises doubts of her credibility is the innumerable factual errors that the memoir contains. To just list a few:

She mentions an engineering faculty in Jaffna University. In 1987 Jaffna university had no Engineering faculty. Jaffna university Engineering Faculty started in 2013.(See Pg 177)

She implies the senior Tiger leader Bashir Kaka was a Muslim. Actually he is a Hindu (Manoharan survied the war and still very much alive) and the name Bashir Kaka is only his nom de guerre. (Pg112)

She claims that as untrained and unarmed women she and her friend were sent to the frontline watch-post around Jaffna fort. (pages 94-105) She writes that even before her military training began, as would-be trainees they were given cyanide capsules and firearms. (Pg 115) LTTE practices have been well-documented over the years and there is no evidence that such practices existed in the LTTE. The LTTE was known to hand over firearms to its cadres only after physical training and cyanide capsules were given only after cadets completed the training.

She writes TELO and PLOTE were ‘banned’ at the same time (Pg 48-49) Actually TELO was ‘banned’ in 1986 April and PLOTE months later. She also contradicts soon after in pages 50 and 51.


The very first paragraph of the very first chapter of the book opens thus: “The air was sweetly pungent with the smell of ripening bananas and palmyrah fruit.” She experienced this in 1987 two days before Christmas. Palmyrah fruit is available in Jaffna only in the Tamil venil kalam (Summer: June-July). Not in December which is the rainy season.

Narrative is like an accent. A ‘fake’ accent can be detected by natives and so also a ‘fake’ narrative. Niromi de Soyza characterises herself and a few of her Tiger friends as enlightened and critical of the Tigers’ policies and practices at times when they were still members of the LTTE. This is, to say the least, unrealistic. If they were enlightened in their late teens, as they claim they would have resisted joining a strictly fascist movement. The Tigers too would have been quick to detect their ‘enlightenment’ and kept them at bay. Tiger indoctrination, peer pressure, and internal spying and monitoring mechanisms of the movement would have kept them single-minded.

According to the book, while on military duty in the Jaffna University Niromi and her colleague witness the brutal torture of a suspected Tamil spy by the Tiger Deputy Mahathaya. Then Niromi’s colleague is described as being condemning of this. (Pg 174-5)

It has been made known that when a group of Tigers, including Pulendran and Kumarappa were detained in Palaly, it was Mahathaya and Anton Balasingham who visited them and secretly handed them fresh cyanide capsules. But in this book Niromy’s “boyfriend”, Roshan is supposed to have performed the task. Then Niromy discusses and analyzes as to whether it was a case of forced suicide by Prabhakaran. Such discussions and scenarios are impossible in the LTTE and can only have been written to appeal to an international readership.

Indeed Niromy’s encounters and meetings with Tiger supremo Prabhakaran strike as singularly false. There is no account for Prabhakaran staying on after the failed aerial raid by the IPKF on the Jaffna University. Yet, insists that Prabhakaran and his entourage continued their sharp shooting exercise on the premises. (Pg180)

The assertion that in mid-1987 Prabhakaran on a visit to Niromy’s training base invited the female cadres to join as ‘black tigers’ (Suicide bombers) and introduced one of his body guards as a black tiger, lacks conviction. It seems unlikely as Tigers were yet to test their female combat units in actual battle-field during the period. As a conservative, Prabhakaran had no high opinion of women’s combative abilities then. 

Prabhakaran personally delivering money to Niromy to purchase female Tiger clothes in a low security house soon after the war started with IPKF is extremely doubtful and even laughable (Pg167). Prabahakaran was an excellent manager who efficiently delegated tasks to proper departments. It is inconceivable to think that he would do something as described when his security was at great risk.

Prabhakaran was known for his reticence. He was indeed conscious of his weak male voice. His oratory skills were known to be poor and he very rarely gave speeches. Niromy however constructs Prabhakaran opposite to this as one who visited the new recruits and trainees regularly and often talked at length of his intentions, and expressed his anger. 

Neither is the story line very convincing. It is doubtful if any decent Jaffna man would leave his up country wife alone in Jaffna knowing well that she would be harshly treated by the racist Jaffnaites. Niromy’s father did not immediately return to Jaffna from Dubai when informed his elder female child had joined the Tigers. Surprising indeed! 

On two occasions author mentions that some junior Tiger units were involved in looting shops. Tiger leadership in order to maintain a strict discipline in their cadres never allowed these practices. (There is also the question: ‘Why should they loot in small scale while their leadership extorted Tamils in much larger scales?’)

The author has written about the LTTE’s ritual oath. She did not “experience” the deadly departing ritual. When a Tamil Tiger’s notice to leave the movement is approved he/she is taken to a lonely place by the group leader and warned that “if he ever joined any other militant group or started a new group or informed about Tigers to the enemies the highest punishment of the LTTE the death sentence will be delivered. Understood?”
There are more slips. Roshan her boyfriend sends her first aid kit and sandwiches. (Pg.180). Sandwich is alien to Jaffna cuisine. Bakeries do not produce sandwich bread. Few times ‘sugary tea’ is mentioned. Of course, it may be sugary for the foreigners but not for the locals. 

Niromy’s use of the language also exposes her lack of familiarity with the milieu. In Jaffna vernacular, the word or term equivalent to boyfriend did not exist in the mid eighties. Words like lover, my man, my person, love, my woman were familiar but not ‘boyfriend’. However, the writer uses the word ‘boyfriend’ numerous times. Thileepan when handing over firearms to the new recruits supposedly told them: “Treat them like your boyfriends” (Pg 116). In reality Thileepan would not have used this language as the practice was not encouraged by the Jaffna society and the LTTE outfit as both were puritanical. 

She goes to extraordinary levels to identify with the locals by providing Tiger slangs like Thahadu, Thundu . The most used popular swear words in Jaffna vernacular are cunt and son/s of a cunt.(Poondai, poondaimakan, poondaimakkal) But she sprinkles the narrative with the words ‘fuck’ and ‘motherfucker’ which are not common Jaffna swear words. 

She mentions fig trees (pg251)  (Pgs 229,233). These are generic names (genus) and not the specific name. In the subcontinent the word used is banyan not fig. Fig in Sri Lankan English implies only the biblical/Mediterranean fig. 

She uses the words ‘brick’ a few times. Brick stones are very rare in Jaffna and the building block used instead is concrete stone. There is no mention of ‘concrete’ however.

In the photos section not a single photo of Niromi de Soyza is provided. The sketch claimed as drawn by Murali could have been a simple fake. In one photo Niromi’s sister and her father are seen in front of their brick house. Niromi claims it was her house in Jaffna in 1985. I dispute the authenticity. Brick houses are almost non-existent in Jaffna. The hat worn by her father is foreign to Jaffna. It is highly unlikely that this picture was taken in Jaffna.

The author has written this book after extensive research no doubt, but unfortunately with stolen identities and stolen narratives. Numerous books are being and have been published on Tamil Tigers. In addition, vast amount of information on the LTTE is available on the web. Since the book is written two years after the demise of the LTTE, she seems to have ample time and easy access to former female tigresses under Sri Lankan custody whose narratives she seems to have adopted as her own. 

The author could well release her real identity, so her association with LTTE can be checked.

That the book is based on contemporary research becomes clear from the following: 

She writes that the LTTE fought the Indian Army (IA) the world’s second largest army (Pg165). Actually in 1987-1989 IA was world’s fourth largest Army. Now since the breakup of USSR, IA is categorized as the second largest Army.

She writes that people from Mannar trace their ancestry to East Africa. A very wild claim, perhaps from too much of research.

(Arun Ambalavanar also known by his pen name Nadchathran Chev-Inthiyan a Tamil poet and reviewer live in Sydney.)
 
Related Articles


Comments

  1. Radhey Krishna Cotweaving is Cotton & Polyster Greige Fabric Manufacturic Company certified with GOTS, GRS, BCI fabric manufacturer in kishangarh

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

பிரபாகரனின் இறுதி 3 நாட்கள்

யார் இந்த யதார்த்தன்

யாழ்ப்பாணம் தோற்ற கதை